Your iPhones gets better with every new appsapps

Süper Lig Futbol

Released: 2011-01-28
Price: 0
category: Sports
Current Rating : starstarstarstarstar
Rate this Page : star1 star2 star3 star4 star5    [   votes]

süper lig futbol ile haftanın sonuçlarına ve puan durumuna anında ulaÅabilirsiniz.maç sonuçları ve puan durumu gol olduÄunda otomatik olarak güncellenir. herhangi bir iÅlem yapmanız gerekmez.Ä°stediÄiniz haftanın sonuçlarına ve gol bilgilerine bir tıkla çok kolay ulaÅmanızı saÄlar.haftanın programı açıklandıÄında, bilgiler otomatik olarak güncellenir. haftanın detaylı programını görmek için haftanın sonuçları bölümünde telefonunuzu yatay tutmanız yeterlidir.maçların görüntülerine süper lig futbol uygulamasından çıkmadan youtube'tan kolayca ulaÅmanızı saÄlar. maçlarla ilgili diÄer görüntülere bu Åekilde ulaÅabilirsiniz.geçmiÅ haftaların sonuçlarına internet baÄlantısı olmadan da ulaÅmanızı saÄlar.


Screenshots

sshot  sshot  sshot  sshot  


Related Apps


Applications for iPhone are like nothing you've ever seen on a mobile phone. Explore some of our favorite apps here and see how they allow iPhone to do even more